Schepen Bernadette Van Coillie is blij dat de drainagewerken op de begraafplaats in Groot-Bijgaarden kunnen starten. De problemen met het grondwater zullen verholpen worden door het plaatsen van een permanente bemaling en een drainage. Nadien wordt gestart met een ingroening van de begraafplaats. Zo zal het rode grind omgevormd worden in gras en ook een aantal bomen worden aangeplant.