Scouts en Gidsen uit Sint-Genesius-Rode krijgen award


dinsdag, 25 september, 2012
Scouts en Gidsen uit Sint-Genesius-Rode krijgen award

Ondanks de recent communautaire strubbelingen in faciliteitengemeente  Sint-Genesius-Rode, bewijzen de Scouts dat samen-leven met verschillende taalgemeenschappen wel degelijk kan.Eind vorig jaar bracht de provincie een DVD uit “hoe omgaan met nederlandsonkundigen in de jeugdvereniging, onder de noemer “Alaboemsasa”. Opzet is de werking van de jeugdverenigingen en speelpleintjes te optimaliseren als ze geconfronteerd worden met een instroom van anderstalige kinderen. Kinderen moeten kind kunnen blijven. De DVD bevat tips & trucs voor de leiding en monitoren. De Skoete van Ro passen dit toe in hun werking aangezien ze veel anderstalige leden hebben.

Gedeputeerde Elke Zelderloo (CD&V) nam, samen met vzw ‘de Rand’, eind vorig jaar het initiatief om deze DVD aan te  maken. Ondertussen is die verdeeld onder diverse jeugdverenigingen en jeugddiensten van ‘de Rand’. Het is niet de bedoeling om een DVD op te sturen en verder daar niets meer mee te doen. We moedigen integratie van anderstaligen aan in het verenigingsleven, zeker in de faciliteitengemeenten.
 Vlaamse schepen (en provincieraadslid) Anne Sobrie verdeelde de DVD’s aan de scouts van Sint-Genesius-Rode. De skoete van Ro maken sinds kort ook handig gebruik van de tips. Om dit te belonen reikt gedeputeerde Elke Zelderloo op zondag 23 september een award uit aan de scouts van Sint-Genesius-Rode. Met de uitreiking van de award willen we ook andere (jeugd)verenigingen aanmoedigen om positief om te gaan me anderstaligen en hen via het verenigingsleven te integreren in de Vlaamse rand.

Meer foto's vind je hier.