Nieuwjaarsreceptie met Tom Dehaene


donderdag, 12 januari, 2017

Beste Dilbeekse CD&V-leden,

Aan het begin van dit nieuwe jaar, wens ik u van harte een gezond, vreugdevol en gelukkig 2017. 2016 was een bewogen jaar voor CD&V Dilbeek. Eén man probeerde het verschil te maken: overlopen met een deel van de stemmen van het CD&V-DNA-project en trachten om de bestuursploeg te breken met wat populistische voorstellen. Onze mandatarissen blijven zich echter samen met de coalitiepartners hard inzetten om het goede beleid in Dilbeek verder te zetten en om ons ambitieus bestuursplan te realiseren. Het Dilbeeks CD&V-bestuur heeft in 2016 ook gewerkt aan de interne voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Tijdens tal van gesprekken zag ik vele vrijwilligers die zich onvoorwaardelijk blijven inzetten voor CD&V Dilbeek. In enkele boeiende workshops actualiseerden we onze visie voor Dilbeek om de juiste antwoorden te vinden op de uitdagingen die in een veranderende wereld op ons afkomen. Onze bestuursploeg vergadert een achttal keer per jaar om vorm te geven aan ons Dilbeeks WIJ-verhaal. Het bestuur is een belangrijk klankbord voor onze mandatarissen. Wij doen graag een oproep aan nieuwe en jonge mensen om mee te werken aan een betrokken samenleving in onze gemeente. Bent u zelf geïnteresseerd in een goed debat op onze bestuursvergadering, of kent u iemand die kan aangesproken worden om mee te werken aan het project van de gemeenteraadsverkiezingen, dan graag een seintje: erik.deschrijver@outlook.com. Samen met al onze leden willen we klinken op veel geluk in het nieuwe jaar. We nodigen u van harte uit: Nieuwjaarsdrink CD&V Dilbeek op donderdag 12 januari om 20 uur in het gemeentehuis van Dilbeek Peter Van Rompuy zal ons als gastspreker graag inspireren met enkele beschouwingen over de “Uitdagingen voor Dilbeek, als randgemeente van Brussel”. Ik kijk er samen met onze bestuursleden en met onze mandatarissen - Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Lies Vereecke (DNA), Georges De Vliegher en Jan Margot - naar uit om u te ontmoeten en te luisteren naar uw ideeën voor de Dilbeekse toekomst op deze gezellige Nieuwjaarsdrink. Hartelijke groet, Erik De Schrijver