Geachte heer Casteels,

Twee maanden geleden, op  25 maart, schreven wij u een eerste open brief naar aanleiding van de in Dilbeek verspreide folder over de “herinrichting van het verkeerscomplex Ring en Ninoofsesteenweg”. 

Op 2 april stuurde u ons een vriendelijk antwoord, waarin u onder meer aankondigde dat u vanaf 12 april een digitale informatiesessie met presentatie zou voorzien. U voegde er aan toe: “Op het einde van de maand koppelen wij zowel digitaal als per nieuwbrief terug op de reeds ontvangen vragen. De buurtpanels zullen dan einde van de maand mei van start gaan.”

Sindsdien ontvingen wij geen nieuws meer over die digitale informatiesessie, nieuwsbrief en buurtpanels. Op een extra gemeenteraadscommissie over het onderwerp stelden we vast dat de Werkvennootschap alvast op onze vraag is ingegaan om meer tijd te nemen voor het project. Alleen bleek ook dat er geen millimeter ruimte wordt gelaten om effectief nog alternatieve scenario’s in overweging te nemen. Bovendien bleek de doorstroming op de Ring duidelijk prioritair ten opzichte van de leefbaarheid van de woonwijken errond. We stelden ook vast dat er nog nauwelijks overleg is geweest met onze buurgemeenten aan de overkant van de Ring, voor wie de impact ook aanzienlijk is. 

De raadsleden kregen toen voor het eerst de startnota van 25/11/2019 onder ogen waarin verschillende varianten werden onderzocht. Het blijft dus verbazingwekkend dat het duurde tot begin 2021 vooraleer er enige communicatie kwam naar de Dilbeekse inwoners en dan nog met slechts één scenario. Wij stellen vast dat u vorige week een mooie kleurenfolder (brochure-gpp-2021.pdf (werkenaandering.be)) verspreidde in onze gemeente. Daarin niets over Dilbeek maar enkel de plannen voor andere delen van de Ring. En opvallend, voor elke zone worden hier wél verschillende alternatieven voorgelegd.   

Voor CD&V Dilbeek is de noordelijke keerlus niet de beste oplossing voor de inwoners van onze gemeente. Integendeel, het risico op ontwijkingsgedrag naar afrit 11 en 14, ten koste van onze lokale verkeersassen, is zeer reëel. Bovendien zijn we erg bezorgd over de extra milieuvervuiling ter hoogte van de huidige afrit 12, wanneer het N8-verkeer met bestemming Anderlecht hier zal moeten keren.

We blijven vragende partij om de veiligheid en de doorstroming op de N8 te verhogen. We vragen met aandrang om te werken aan een alternatief scenario dat voor het verkeer vanuit Ninove wel een rechtse inrit op de Ring richting Anderlecht mogelijk maakt zonder een extra beweging langs een noordelijke keerlus. Het conflict dat hier vandaag heerst met het fietsverkeer richting Anderlecht kan opgelost worden door een fietsbrug over de Ring die de Kaudenaardewijk verbindt met Anderlecht en met aangenamere fietsroutes naar Brussel dan de drukke en conflictrijke Ninoofsesteenweg. Een veilige fietsbrug voor de zachte weggebruiker heeft onze voorkeur ten opzichte van het door u voorgestelde zuidelijke tweerichtingsfietspad op de N8. 

Wij roepen u dus opnieuw op tijd en ruimte te geven voor échte inspraak en overleg met de inwoners, ook over de fundamentele scenariokeuze.

Met vriendelijke groet.

Voor CD&V-Dilbeek,

Jef Vanderoost,

Fractievoorzitter