Op de gemeenteraad werd door de meerderheid een nieuwe rechtspositieregeling goedgekeurd voor gemeente en ocmw-personeel, zonder akkoord van de vakbonden. Het doel van de wijziging was nobel: de lat gelijk te leggen voor alle personeelsleden binnen de groep. Alleen werd die lat wel fors lager gelegd voor heel wat werknemers. Ook de opgebouwde/verworven rechten werden niet gerespecteerd en niet alle medewerkers genieten van een uitdoofscenario. Er werd vooral met de grove borstel door de verlofstelsels gegaan.

CD&V heeft 3 fundamentele bezwaren tegen deze nieuwe regeling. “De aantrekkelijkheid als werkgever krijgt hierdoor klappen en door het wegvallen van anciënniteitsdagen worden werknemers niet langer beloond voor hun trouw”, zegt fractieleider Jef Vanderoost. Zeker in de zorgsector,​waarin het vandaag moeilijk is om nieuwe verpleegkundigen en zorgkundigen aan te trekken, is dit een slecht idee.  De medewerkers zullen nu extra shiften moeten ​presteren in het woonzorgcentrum, zonder extra verloning. Ook de compensatie voor zaterdagwerk wordt verlaagd. “De schepen voor Welzijn verantwoordelijk voor het woonzorgcentrum bleef elk antwoord schuldig op onze vragen hierover. De “winst” van deze ingreep gebeurt nochtans op de kap van Welzijn”.

Ten tweede is CD&V er niet over te spreken dat de lasten vooral gedragen worden door de laagste lonen. Deze groep staat immers het meeste in voor zaterdagwerk en verliest ook een aantal extra vakantiedagen.


CD&V meent dat deze wijziging geen meerwaarde zal vormen voor de werking van onze gemeente. Het lijkt vooral een ideologisch symbooldossier te zijn voor deze meerderheid. “Eventuele beperkte winsten in aanwezigheid zullen niet opwegen tegenover de negatieve impact op het welzijn en de motivatie van de medewerkers”, besluit Jef Vanderoost. “We vernemen zelfs dat de sociale rust hierover wordt afgedwongen door te dreigen met privatisering en uitbesteding van een aantal diensten. Dat is niet hoe CD&V met het menselijk kapitaal van de gemeente wil omgaan”.