CD&V Dilbeek agendeerde op de gemeenteraad van maart een voorstel van amendement bij het Budget 2019. Daarin wordt voorgesteld om extra budget te voorzien om voor lage inkomens het huidige tarief voor de voor-en naschoolse opvang terug te brengen van 50% naar 20% en voor bescheiden inkomens van 100% naar 50%. Met dit eerste concrete voorstel maakt CD&V werk van de aanpak van kinderarmoede in onze gemeente. Betaalbare opvang maakt het ook mogelijk voor werkende ouders met een laag of bescheiden inkomen om voltijds aan de slag te blijven. Het punt werd spijtig genoeg weggestemd door de nieuwe meerderheid. 


“Tijdens de verkiezingscampagne bleek het terugdringen van de kinderarmoede een prioriteit voor zowat alle partijen. CD&V Dilbeek wil voor deze aanpak extra middelen voorzien in het gemeentebudget. De nieuwe coalitie kiest ervoor om nu reeds structureel 1 000 000€ extra uit te trekken voor de politie. In verhouding kan een eerste extra injectie van 80 000€ voor de aanpak van kinderarmoede dus geen probleem zijn.”, zegt fractieleider Jef Vanderoost.


“Kinderen moeten zorgeloos naar school kunnen gaan. Voor gezinnen in armoede en gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen de school-gerelateerde kosten erg oplopen.” De maximumfactuur is ook niet van toepassing op de voor-en naschoolse opvang. Aangezien de gemeente deze opvang organiseert voor alle Dilbeekse basisscholen, is dit een ideaal instrument om deze kost voor de betrokken ouders te verlichten. Voor een kind dat elke ochtend en avond een half uurtje in de opvang moet blijven, is de jaarlijkse ouderbijdrage ongeveer 350€: een aanzienlijk bedrag voor heel wat gezinnen.“ Betaalbare voor-en naschoolse opvang maakt het ook mogelijk voor werkende ouders met een bescheiden inkomen om voltijds aan de slag te blijven.”, besluit Jef Vanderoost.


Vandaag geldt er binnen het retributiereglement een sociaal tarief van 50% voor gezinnen die beschikken over een participatiepas of een attest van verhoogde tegemoetkoming. Bij vrijetijdsactiviteiten beperkt de groep Dilbeek de ouderbijdrage tot 20%. CD&V stelt voor om deze verhouding ook toe te passen voor de voor-en naschoolse kinderopvang.


Daarnaast is de kost van de voor-en naschoolse opvang ook groot voor gezinnen met een bescheiden inkomen dat net te hoog ligt om in aanmerking te komen voor een verhoogde tegemoetkoming. Naar analogie van de voorwaarden van Vlabinvest voor bescheiden wonen (t.o.v. sociaal wonen), kan ook hiervoor ook een inkomensgrens worden bepaald. Voor deze gezinnen stelt CD&V voor om de ouderbijdrage terug te brengen tot 50% (50%-50% verdeling).


De kostprijs van deze aanpassing wordt geraamd op €80 000. Binnen het voorgestelde budget 2019 met een budgettair resultaat van €209 400 was hiervoor in ieder geval voldoende ruimte.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.