Op de gemeenteraad van maart agendeerde de fractie CD&V verschillende voorstellen om sociale correcties in te voeren bij bestaande reglementen. Zo pleitte raadslid Gino Roesems voor een gratis rol huisvuilzakken voor inwoners die in hun thuissituatie extra afval produceren als gevolg van een medische aandoening. Fractieleider Jef Vanderoost verdedigde het voorstel om, in het kader van de strijd tegen kinderamoede, de tarieven voor voor-en naschoolse opvang sociaal te corrigeren. Beide voorstellen werden zonder inhoudelijke argumenten weggestemd. Binnen de enorme toename aan exploitatieuitgaven ziet deze coalitie blijkbaar geen ruimte voor sociale maatregelen. Ook de vraag om grote investeringsdossiers (> 150 000€) ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad werd verworpen. Als zowat de enige gemeente in Vlaanderen zal de gemeenteraad in Dilbeek niet mogen stemmen over de concrete inhoud van grote investeringsprojecten.


Het langverwachte budget 2019, het eerste van de nieuwe coalitie, bevatte enkele verrassende elementen. Zo stijgen de exploitatie-uitgaven met bijna 3 miljoen € ten opzichte van budget 2018. Hierdoor komen de uitgaven ruim boven het budget uit dat door het vorige bestuur in het meerjarenplan voorzien was voor 2019. Tot voor kort beweerde de partij van de nieuwe schepen voor financiën nochtans dat zij het met veel minder konden doen. Als gevolg daarvan daalt de marge om nieuwe leningen op te nemen (autofinancieringsmarge) van de voorziene 1,9 miljoen € naar slechts 451 123€ en zal deze in het rood gaan in 2020 bij verderzetting van dit beleid. “In de vorige legislatuur werd de schuld sterk afgebouwd om ademruimte te creëren voor nieuwe investeringen. Maar door de keuze van het nieuwe bestuur om nu al een miljoen extra te pompen in de politie, komt het financieel draagvlak van de gemeente onder druk te staan. Daardoor zal er veel minder ruimte zijn voor nieuwe leningen en dus nieuwe investeringen”, zegt fractieleider Jef Vanderoost. “Wat ons het meest stoort aan dit verhaal is het totale gebrek aan transparantie. Men pakt wel uit in de pers met een stijging van het politiebudget, maar men vertelt er niet bij waar dat geld dan vandaan zal komen.” Ondanks herhaaldelijk aandringen weigert de coalitie hierover verduidelijking te geven.

De voorstellen van zowel CD&V als GROEN-SPA voor enkele sociale correcties werden weggewuifd met het argument dat zulke aanpassingen voorafnames zouden zijn op het nieuwe meerjarenplan. Nochtans hadden de voorstellen een zeer beperkte budgettaire impact, in tegenstelling tot de wel reeds goedgekeurde structurele verhoging van het politiebudget. Voor 3 miljoen extra uitgaven buiten de domeinen Welzijn en Vrije Tijd is er vandaag blijkbaar wel al ruimte, voor enkele duizenden euro’s sociale lastenvermindering voor kwetsbare Dilbekenaren niet.

Ook de vraag om grote investeringsdossiers (> 150 000€) ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad werd verworpen. “De coalitie heeft blijkbaar weinig vertrouwen in haar eigen gemeenteraadsleden. Als zowat de enige gemeente in Vlaanderen zal de gemeenteraad in Dilbeek niet mogen stemmen over de concrete inhoud van grote investeringsprojecten. Alles wordt binnen het schepencollege gehouden. ”, zegt fractieleider Jef Vanderoost. De gemeenteraad moet voor miljoenenprojecten tevreden zijn met een omschrijving van enkele woorden in het budget. Zelfs in grote steden zoals Antwerpen of Gent, met jaarlijks honderden investeringsdossiers, krijgt de gemeenteraad het laatste woord over de concrete inhoud van projecten. “Het lijkt wel of deze coalitie schrik heeft van een publiek tegensprekelijk debat op de gemeenteraad over hun beleid”.

Het is ironisch dat ereburgemeester Jef Valkeniers nog geen maand geleden applaus kreeg van de nieuwe meerderheid toen hij pleitte om de gemeenteraad terug meer bevoegdheden te geven. Ook ereburgemeester Stefaan Platteau liet al meermaals opmerkingen in die zin notuleren. “De nieuwe coalitie wil van de gemeenteraad blijkbaar een overbodige formaliteit maken. Onze fractie zal in ieder geval bij gebrek aan inhoud vanuit het college, zelf constructieve voorstellen blijven toevoegen aan de agenda, ook al heeft deze meerderheid er geen oren naar.”, besluit Jef Vanderoost.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.