Op de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur nam CD&V onmiddellijk haar nieuwe rol in de oppositie op met constructieve voorstellen en vragen. We stelden ook de vraag naar een  inhoudelijk debat over de beleidsvisie van de nieuwe bestuursploeg.  De nieuwe meerderheid bleek echter, ondanks vele beloften in de raad en de media, weinig zin te hebben in een inhoudelijk debat over hun beleidsvisie of transparantie over genomen beslissingen.

Op vraag van de CD&V-fractie startte de gemeenteraad met een minuut stilte bij het overlijden van Achille Diegenant. Achille was de laatste burgemeester van Itterbeek en daarna nog 23 jaar gemeenteraadslid, naast zijn lange bovenlokale politieke carrière in het parlement en de senaat.

Bij de bespreking van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dienden de oppositiepartijen verschillende constructieve amendementen in. CD&V vroeg meer transparantie voor burgers en raadsleden over de beslissingen die genomen worden. Het nieuwe decreet lokaal bestuur legt aan de burgemeester op om de besluiten van het College/Vast Bureau op de website te publiceren. Die lijsten zijn terug te vinden op de gemeentelijke website.   Maar vandaag kan de burger op basis van deze lijst niet achterhalen welke beslissingen het college precies heeft genomen. Andere steden en gemeenten doen dit wel duidelijk en transparant, zoals het decreet vraagt, kijk bijvoorbeeld naar Mechelen of ook naar kleine gemeenten zoals Diepenbeek

Onze fractie vroeg om dit ook in Dilbeek correct te publiceren.  De belofte kwam dat, van zodra het technisch haalbaar is, het in orde wordt gebracht. We volgen dit natuurlijk op, zodat van uitstel geen afstel komt.

Onze vraag om ook de verslagen van het dagelijks bestuur van de EVA-vzw’s, die onder meer de hele vrijetijdssector beheren, ter beschikking te stellen van de raadsleden, werd vreemd genoeg geweigerd. Nochtans is het de taak van gemeenteraadsleden om de werking van de gemeente én de vzw’s op te volgen. Tenzij er iets te verbergen is, begrijpen we dus niet dat de nieuwe coalitie deze verslagen niet ter beschikking wil stellen.

In tegenstelling tot de start van de vorige legislatuur stond er nog geen Budget op de agenda. Ook werden de belangrijkste belastingstarieven niet vastgesteld. Dit laatste was nochtans een speerpunt van de grootste partij uit de nieuwe coalitie, die jaren beweerde dat de belastingen omlaag konden. Zulke agendapunten zouden ons al een idee kunnen geven over de beleidsvisie van het nieuwe bestuur en hadden wat duidelijkheid kunnen verschaffen over het contrast tussen de gemaakte beloftes voor de verkiezingen en het beleid erna. We bleven dus, samen met heel wat inwoners, op onze inhoudelijke honger zitten.

Daarom stelde onze fractie, bij monde van fractieleider Jef Vanderoost, zelf voor dat de nieuwe schepenen de beleidsvisie voor hun bevoegdheid zouden toelichten op de volgende gemeenteraad of gemeenteraadscommissie.  Het nieuwe bestuur weigerde echter dit inhoudelijke debat aan te gaan en trachtte één en ander naar de Griekse kalender te verwijzen… Kortom, in meer transparantie of een inhoudelijk debat over hun beleidsvisie, heeft deze nieuwe coalitie niet veel zin.

In de vraagstelling vroeg raadslid Nele Groenweghe naar verduidelijking over de in de pers aangekondigde afschaffing van de sportweken. Gino Roesems polste naar de stand van zaken van de renovatie van de voetbalkantine aan de Bosstraat in Groot-Bijgaarden. En ook Elke Zelderloo stelde een vraag rond de parkeerproblemen in de Molenstraat in Sint-Martens-Bodegem.  Stuk voor stuk projecten en problemen waarvoor onze fractie de vinger aan de pols wil houden. Ook hier zullen we er over waken dat de door de schepenen gemaakte beloftes effectief nagekomen worden.

De gemeenteraad kan integraal herbekenen worden op het youtube-kanaal van de gemeente.  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.