Ondanks de tegenwerking in de gemeenteraad blijft de coalitie trouw aan haar opzet: investeren in de toekomst van Dilbeek. Investeren in wegen, scholen, vrije tijdsinfrastructuur én in mensen: ook in 2018, het laatste jaar van deze legislatuur, staat er heel wat werk op de plank.

De gemeenteraad stemde in met het meerjarenplan, maar vreemd genoeg werd het budget 2018, dat daar integraal in opgenomen is, niet goedgekeurd. Alle inhoudelijke amendementen die bij dit budget vanuit de oppositie werden ingediend, werden door de raad verworpen. Inhoudelijk kon Open VLD dus geen slag thuis halen en kozen de liberalen opnieuw voor de blokkering van de gemeentelijke werking. In januari funtioneert de gemeente opnieuw met voorlopige twaalfden.

Het meerjarenplan 2014-2019 werd, conform de richtlijnen, uitgebreid tot 2020. Dit ambitieuze plan omvat voor bijna 78 miljoen euro investeringen: een broodnodige inhaalbeweging die onze Dilbeekse infrastructuur nodig heeft. De voorbije jaren werd hiervan reeds 38 miljoen gefactureerd (49%). Nog eens 13 miljoen investeringsbudget ligt al vast voor uitvoering in 2018 en 2019 (contracten getekend), wat de uitvoeringsgraad al minstens op 65% brengt. Met nog 3 van de 7 jaren in dit plan te gaan, en de grootste investeringspiek gepland voor 2018 en 2019, zit het huidige bestuur dus op koers.

De voorbije jaren kon de gemeentelijke schuld dankzij structurele ingrepen aan inkomsten- én uitgavezijde systematisch worden afgebouwd. De schuld daalde van 990€ per inwoner eind vorige legislatuur (2012) tot 750€ per inwoner in 2016 (jaarrekening) . Hierdoor werd de nodige financiële ruimte gecreëerd om de investeringen te financieren, zowel met eigen middelen als met nieuwe leningen. Maar door de ondoordachte belastingverlaging, met impact vanaf 2017, dreigt de schuld per inwoner de volgende jaren drastisch te stijgen tot meer dan 1300€ per inwoner (2019). Zo blijft de autofinancieringsmarge in 2020 maar net positief. Een éénmalige financiële meevaller zoals de verkoop van het waternet kan dit structurele probleem niet oplossen.

In 2018 worden heel wat projecten afgerond, zoals de nieuwbouw van de kleuterschool ’t Keperke en het kinderdagverblijf, de restauratie van de Sint-Alenatoren, de eerste fase van het Masterplan Dilbeekse kern, de heraanleg van de Jan de Trochstraat, alles samen goed voor nog 13 miljoen euro aan te betalen facturen.

Er starten ook heel wat nieuwe grote en kleine projecten in 2018, samen goed voor nog eens 13 miljoen euro. Zo komt het Bruegelproject stilaan onder stoom en willen we het sanitair in Solleveld vernieuwen. De eerste quick wins van het Masterplan Keperenberg-Caerenbergveld zullen ook worden uitgevoerd, met onder meer het kunstgrasveld en de finse piste in Schepdaal en studies voor de renovatie van het oud gemeentehuis en het nieuwe (speel)plein in Itterbeek. De eerste steen voor het project Begijnenborre wordt ook nog in 2018 gelegd met plaats voor de speelpleinwerking én de kleuterschool van Jongslag. De parking aan de Bosstraat én die in de Lumbeekstraat worden eindelijk heraangelegd. Er wordt gestart met de werken aan de Dansaertlaan en ook heel wat andere wegen krijgen een grondige onderhoudsbeurt (Bettendrieswijk, fietspaden Wijngaardstraat, Bronstraat, Lambrechtslaan en zuidelijke ontsluiting Wolsemwijk). Er wordt ook verder ingezet, via een EPC-contract, op energiebesparende maatregelen in onze gebouwen. Daarnaast zullen ook de extra middelen die Dilbeek krijgt voor de aanpak van grootstedelijke problematiek verder ingezet worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.