Tijdens de vorige legislatuur werd hard gewerkt om subsidies binnen te halen voor de laatste renovatiefases van de kasteelhoeve. Deze week kwam eindelijk goed nieuws: de subsidie werd toegekend. Maar blijkbaar heeft de nieuwe coalitie hiervoor geen budget voorzien op korte termijn. “Met deze coalitie lijkt kortzichtige beleid weer helemaal terug: verder uitstel zal onze gemeente nog meer op kosten jagen”, zegt fractieleider en voormalig schepen voor gebouwen Jef Vanderoost.

Iedereen met ervaring met restauraties van historische gebouwen weet het: hoe langer je de renovatie uitstelt, hoe hoger de kosten oplopen. Deze gebouwen takelen immers jaar na jaar verder af, waardoor er vaak meer herstellingswerken nodig zijn dan oorspronkelijk voorzien. Dilbeek heeft hier in het verleden voldoende ervaring mee: zo was Huisje Mostinckx volledig vervallen toen het eindelijk gerestaureerd werd. En ook de renovatie van het kasteel-gemeentehuis kostte door de lange wachttijd tussen aanvraag subsidie en toekenning bijna 2 miljoen euro in plaats van de geraamde 1,2 miljoen omdat er veel meer gevelstenen moesten vervangen worden. Bovendien worden subsidies toegekend op basis van ramingen bij indiening van het dossier. De subsidies stijgen dus niet mee wanneer de werkelijke kostprijs hoger blijkt dan oorspronkelijk geraamd.

De historische kasteelhoeve is het kloppende hart van onze gemeentelijke administratie en in de zomer ook een fantastische ontmoetingsplek tijdens het zomercafé. Het gemeentebestuur moet zo’n plek koesteren. Tijdens vorige legislatuur werd niet enkel de laatste fase van de renovatie volledig voorbereid, maar werd ook het nodige budget voor de uitvoering reeds voorzien in het meerjarenplan 2014-2019.  Dat dit budget nu geschrapt is, is voor CD&V onvoorstelbaar. “Een goede huisvader laat zo’n gebouw niet verder verkommeren, zeker niet wanneer je daardoor de factuur voor de toekomst groter maakt.”, besluit Jef Vanderoost.  Deze renovatie verder uitstellen is symptomatisch voor een kortzichtig beleid. “We zien het ook in andere dossiers: grondig voorbereide investeringen worden uitgesteld of vertraagd waardoor de kosten voor de Dilbekenaar uiteindelijk zullen oplopen. Op korte termijn is dit financieel interessant maar op langere termijn is de factuur veel hoger.”