Op de gemeenteraad werd het meerjarenplan besproken. CD&V is ontgoocheld in de keuzes die de meerderheid maakt. “We gaan van een meerjarenplan met als titel ‘investeren in de toekomst van Dilbeek’ in de vorige legislatuur naar ‘Verkopen en de toekomst van Dilbeek op kosten jagen’, zegt fractieleider Jef Vanderoost. Het plan bevat heel veel mooie woorden en intenties, waarvan velen rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van CD&V zijn overgenomen. Maar een blik op het financiële luik van het plan, geeft een heel ander beeld

Aan de inkomstenzijde valt op dat er voor meer dan 10,5 miljoen extra belastinginkomsten zijn gepland die door Dilbekenaren of Dilbeekse bedrijven moeten worden gedragen. Meerderheidspartij OpenVLD voerde nochtans campagne op dit thema en verlaagde de OV nog eind vorige legislatuur. “Daar heeft men blijkbaar nu spijt van, want de geplande verhoging van de OV is groter dan de vermindering die men vorige legislatuur absoluut wou doorvoeren”, zegt Jef Vanderoost. Daarnaast wordt er enorm veel patrimonium verkocht. “Dat kan je natuurlijk maar één keer doen, elke reserve voor de toekomst verdwijnt op deze manier”. Het gaat bovendien over heel wat strategische én historische gebouwen.  Het plan voorziet ook 60 miljoen nieuwe schulden met een looptermijn van 25 jaar, veel langer dan gebruikelijk. Hiermee belast me de volgende generaties met een enorme schuld en worden volgende legislaturen volledig geblokkeerd om nog nieuwe investeringen uit te voeren. “Ook bedrijven zullen extra belast worden voor een bedrag dat het voorziene budget voor lokale economie ruim overstijgt”, zegt raadslid Elke Zelderloo.

We wezen er begin dit jaar al op: de keuze voor een explosieve toename in bijdrage aan de politie (+60% tegen het einde van de legislatuur) heeft enorme gevolgen.  Op heel veel domeinen wordt er beknibbeld, maar het ontbreekt vooral aan extra budgettaire ruimte voor thema’s die CD&V nauw aan het hart liggen zoals kinderarmoede, kinderopvang, onderwijs, betaalbaar wonen en vrije tijd. “Terwijl andere gemeenten miljoenen uittrekken voor de strijd tegen kinderarmoede en om extra kinderopvangplaatsen te creëren, is het in dit meerjarenplan zoeken naar extra middelen”, zegt raadslid Gino Roesems. Voorstellen van onze fractie om hier extra op in te zetten, werden weggestemd.

Binnen onderwijs worden plannen voor extra schoolcapaciteit geannuleerd of sterk beperkt. “De schepen stelde zelfs expliciet dat hij geen schepen van onderwijs is voor de kinderen in andere onderwijsnetten”, zegt raadslid Frank De Clerck. De sociale woningbouw wordt beperkt en bouwen in Dilbeek wordt belast, terwijl dit cruciale elementen zijn in het betaalbaar maken van wonen in Dilbeek.  Ook voor het domein vrije tijd is het resultaat mager. “Van het prachtige masterplan Keperenberg-Caerenbergveld wordt enkel aan een sporthal in Itterbeek gedacht en in Schepdaal wordt zelfs niet geïnvesteerd”, zegt raadslid Nele Groenweghe. Ook het Castelhof moet volgens het plan geld opbrengen. Kortom, er wordt veel extra ingezet op  repressie en heel weinig in preventie. Er wordt veel geïnvesteerd in asfalt en weinig in ontmoeting. “Met de goedkeuring van dit meerjarenplan lijken we in Dilbeek dus eerder in de koudste week in plaats van in de warmste week te zijn beland.”, besluit Jef Vanderoost.