De beslissing is gevallen op de gemeenteraad: het pampoelhuis en het schoolgebouw worden te koop gesteld, zonder voorwaarden om het toekomstige gebruik te bepalen, zonder plan van aanpak voor de huidige gebruikers (academie) en zonder een correct dossier. CD&V Dilbeek zal zich blijven verzetten!

Op de agenda van de gemeenteraad  van september stelde het college voor om het Pampoelhuis/schoolmeestershuis en de aanliggende schoolgebouwen in Groot-Bijgaarden te verkopen. Het Pampoelhuis is een beschermd monument en als beeldbepalende gebouw in het centrum van Groot-Bijgaarden één van de kroonjuwelen van het Dilbeekse patrimonium. Bovendien huisvest het aanliggende schoolgebouw al decennia lang een filiaal van de academie van Sint-Agatha-Berchem. Aangezien er geen plan is om dit filiaal elders te huisvesten, zet een verkoop de facto honderden leerlingen op straat en krijgt het culturele aanbod in de deelgemeente zo een zware klap. CD&V Dilbeek verzet zich tegen deze ondoordachte verkoop en roept inwoners en sympathisanten van de academie op hun ongenoegen te uiten bij de raadsleden van de meerderheid.

Het beschermde Pampoelhuis aan het gemeenteplein in Groot-Bijgaarden staat grotendeels leeg, terwijl het schoolmeestershuis nog gebruikt wordt door de academie en de vereniging Familiekunde. Omdat het gebouw niet meer geschikt was voor gemeentelijke diensten, wilde het vorige bestuur het gebouw in erfpacht te geven aan een investeerder.

Door het gebouw in erfpacht te geven via een wedstrijd, kan de gemeente mee bepalen welke invulling het gebouw krijgt en er over waken dat de nieuwe bestemming een meerwaarde is voor Groot-Bijgaarden.

zegt fractieleider Jef Vanderoost. Om voor mogelijke investeerders duidelijk te maken wat er mogelijk is met het gebouw, werd in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed een herbestemmingsonderzoek opgestart. Het nieuwe bestuur brak dit onderzoek af, waardoor niet duidelijk is wat een eventuele nieuwe eigenaar met het pand kan doen. “Een eventuele koper zal dus nu een ‘kat in een zak’ kopen, omdat niet duidelijk is wat er met het gebouw mag gebeuren”.

Het bestuur wil ook de aanliggende schoolgebouwen in de markt zetten. Deze worden al decennia gebruikt als filiaal van de academie van Sint-Agatha-Berchem. Het gebouw kreeg de vorige legislatuur in functie van het gebruik door de academie nieuwe ramen en nog maar enkele maanden geleden werden er extra lokalen opgefrist.

Dilbeek heeft met Dil’arte zelf een fantastische academie die mede dankzij haar nieuwe gebouw ook jaar na jaar extra leerlingen lokt. Het aantal leerlingen overstijgt vandaag al ruim het leerlingenaantal waarvoor het gebouw ontworpen was.

Omwille van de eigen aanpak en de locatie in Groot-Bijgaarden is het aanbod van de academie van Sint-Agatha-Berchem voor meer dan 200 Dilbeekse leerlingen een waardevol alternatief. Als dit filiaal zou wegvallen, verschraalt het culturele aanbod voor alle Dilbekenaren maar vooral voor Groot-Bijgaarden.

zegt fractieleider Jef Vanderoost. Bovendien is het voortbestaan van dit filiaal van groot belang om deze Nederlandstalige Academie in het Brussels Gewest in stand te houden. Ook het Nederlandstalige kunstonderwijs in Brussel deelt zo in de klappen.

Dit college heeft zelfs geen enkel initiatief genomen om hierover in gesprek te gaan met de academie of het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem. Zij hebben dit nieuws via via moeten vernemen. 

Een brief hierover vanuit SAB naar de gemeenteraad werd niet eens bezorgd aan de Dilbeekse gemeenteraadsleden. 

Met deze ondoordachte verkoop, mogelijke een eerste in een hele reeks, wordt gekozen voor snel en éénmalig financieel gewin waarbij het vrijetijdsaanbod het gelag betaalt. Er is zelfs geen begin van plan voor de huidige gebruikers van de gebouwen. We hopen dat de meerderheid deze vergissing inziet en dit voorstel alsnog intrekt. We stappen in ieder geval naar de gouverneur om de beslissing te vernietigen, want ook technisch voldoet het voorstel niet aan de vereisten.