Op 23 november presenteerde het schepencollege op de gemeenteraad haar nieuwe versie van het Masterplan Keperenberg. Het traject voor dit masterplan werd in 2015 opgestart onder leiding van de toenmalige schepen Jef Vanderoost: "Het doet me als geestelijke vader van dit project pijn om te zien hoe men de afgelopen drie jaar met dit plan omging." Het toenmalige plan, ontstaan door veel participatie, werd in 2018 goedgekeurd, maar wordt nu niet meer gerespecteerd.  Er ging niet alleen veel tijd verloren, maar heel veel waardevolle elementen werden uit het masterplan geknipt. 

Over het welzijnsluik op de site is CD&V positief. “Het ontwerp bouwt verder op wat in deelproject Keperenberg Woont was voorzien in het masterplan van 2018 met elementen als kleinschalig genormaliseerd wonen en het creëren van een dorpsgevoel”, zegt raadslid Gino Roesems.  

Maar in het luik vrije tijd is het voorstel niet langer de droom waar we met zovele vrijwilligers aan gewerkt hebben. Wat startte als een van de meest participatieve projecten van de gemeente evolueerde naar 3 jaar besluiteloosheid in het college waardoor heel wat tijd verloren is gegaan.  

Er zijn ook heel wat gemiste kansen. “Het plan voorziet niet langer bijkomende zwemcapaciteit hoewel de nood groot in Dilbeek met zwemclubs die elders moeten gaan trainen en de kinderen in onze Dilbeekse scholen in tegenstelling tot vroeger niet meer wekelijks kunnen gaan zwemmen”, zegt raadslid Nele Groenweghe.  

De aanpassingen zorgen er ook voor dat het plan akoestisch slecht in elkaar zit. Jef Vanderoost: “Niet alleen wordt de functie met de grootste geluidshinder, padel, slecht ingepland. Ook de speelplaats van de school wordt niet langer akoestisch gebufferd ten opzichte van de buurt.” Er is deze keer zelfs geen akoestische studie gebeurd. Het overzicht op en de ingebouwde multifunctionaliteit van de speelplaats, ook buiten de schooluren, is ook verloren gegaan.  

Het nieuwe plan ontbreekt ook een duurzame reflex.  Een extra stuk groen zal worden ingepalmd met een vaste bebouwing waardoor een uniek zicht op de pedevallei langs de Breugelwandeling verdwijnt. “Het voorstel voor het nieuwe recreatiegebouw heeft een veel grotere voetafdruk dan het oorspronkelijke plan en zal door de grotere gebouwschil ook veel meer energie verbruiken. Het nieuwe concept van dit gebouw maakt ook niet intelligent gebruik van de helling van het terrein.” zegt Jef Vanderoost.  Zo zijn een aantal ruimtes hierdoor hoger dan nodig en is er bijvoorbeeld geen zicht vanuit de cafetaria op de indoor-sportinfrastructuur.  

Nochtans eindigt de geraamde kostprijs voor dit gebouw met eenzelfde kostprijs/m² op hetzelfde niveau als wat voorzien was, zonder zwembad, in 2018. Jef Vanderoost “Een project van deze omvang is er één van eens in een generatie. Mits een relatief beperkte extra investering op het grote investeringsbudget van de gemeente kan men wél de droom realiseren die we samen met zovele inwoners van 2016 tot 2018 hebben uitgetekend.”   

CD&V Dilbeek nodigt elke Dilbekenaar uit zelf de voorstellen te vergelijken en objectief vast te stellen dat we al 3 jaar een beter plan hebben dan wat het schepencollege nu voorstelt.   

Het voorstel van 2018 is in alle detail terug te vinden op deze pagina https://www.dilbeek.be/sites/default/files/public/Vrije-Tijd/Documentatie/20180322_MasterplanCaerenbergKeperenbergBundel.compressed.pdf .  Het nieuwe voorstel moet nog in detail ter beschikking worden gesteld aan het publiek. Voorlopig is er enkel een algemene presentatie beschikbaar op https://www.dilbeek.be/keperenberg .