Aan de Bodegemstraat duiken de eerste tekenen op van de bouw van een prachtige nieuw multifunctioneel gebouw voor de speelpleinwerking en de kleuterschool. Voormalig schepen voor Onderwijs Jef Vanderoost ligt aan de basis van dit project. “Ik ben verheugd dat de werken nu van start gaan. Het is de bekroning van vele jaren werk en vooral van de netoverschrijdende samenwerking tussen Dilbeekse scholen die vorige legislatuur uitmondde in het toekomstplan voor het Dilbeekse basisonderwijs”. De totstandkoming van het project is een voorbeeld van hoe door samenwerking en wederzijds respect een mooi resultaat kan worden bereikt. “We hopen dat er ook in de toekomst respectvol wordt omgegaan met alle onderwijspartners en dat ook de volgende stappen van het evenwichtige toekomstplan loyaal worden uitgevoerd”. Uitspraken van de nieuwe schepen voor onderwijs doen echter weinig goeds vermoeden.

Schepen voor onderwijs ben je voor alle kinderen van je gemeente, niet enkel voor die van het gemeentelijk onderwijs. Ik heb dan ook altijd hard gevochten voor extra infrastructuurmiddelen voor alle scholen, ongeacht het net. Zeker in tijden van capaciteitsnood is het absurd om een achterhaalde scholenstrijd te voeren.”, stelt Jef. Zo werd er de voorbije jaren niet enkel gezorgd voor nieuwe infrastructuur voor gemeentescholen De Kriebel, ’t Keperke en nu Jongslag in het project Begijnenborre. Er werden ook subsidies binnengehaald voor een nieuwe vrije school in Sint-Anna-Pede, voor een nieuwe vrije kleuterschool in Sint-Ulriks-Kapelle, de nieuwbouw van de broederschool én een nieuwe secundaire school in het gemeenschapsonderwijs. (zie ook Taskforce capaciteit Dilbeek bereikt consensus over verdeling capaciteitsmiddelen)

“We vonden op Begijnenborre de oplossing voor het probleem van de wijkschool in de Lambrechtslaan. Investeringen in nieuwe lokalen voor de speelpleinwerking waren reeds voorzien en door de krachten te bundelen konden we meer bereiken met minder middelen.” In het toekomstplan werd afgesproken dat de wijkschool zou worden overgedragen aan de gemeente en dat het vrije schoolbestuur een nieuwe school zou opstarten in Sint-Anna-Pede met actieve steun van de gemeente. “We hebben zeer actief meegeschreven en gestreden om voor deze scholen subsidies binnen te halen en dat is uiteindelijk gelukt”.

Op Begijnenborre kwam, na een wedstrijd bij het Team Vlaams Bouwmeester, een unieke combinatieproject tot stand met twee gelijkwaardige partners: de speelpleinwerking en de kleuterschool. De huidige schepen onthield zich bij de stemming over dit punt op de gemeenteraad. Het is bij uitstek een duurzaam project, niet alleen door de bouwwijze maar vooral door het multifunctionele gebruik. “Deze school zal niet leegstaan tijdens vakanties en ook voor de buurt kan het een mooie ontmoetingsplaats zijn”.  Ook de unieke publieke buitenruimte kreeg een gedetailleerd ontwerp. Het moet een echt natuurlijk speelparadijs moet worden met natuurlijke speelelementen ingebed in het landschap. Uit het meerjarenplan blijkt echter niet of ook deze fase zal worden uitgevoerd.

“We hopen dat na de realisatie van dit project de gemeente de capaciteit van de kleuterafdeling zoals afgesproken stap voor stap zal opbouwen tot 180 plaatsen. Enkel zo kan de instroom en groei gecontroleerd gebeuren en veroorzaken we geen vreemde verhuisbewegingen tussen Dilbeekse scholen.” Vandaag staat echter budgettair een plotse capaciteitsverdubbeling ingecalculeerd. CD&V hoopt dat het bestuur dit nog corrigeert de volgende jaren.