De plannen van achitectenbureau Atelier Kyoto zijn klaar om de oude conciërgewoning van De Klimop te verbouwen tot extra ruimte voor de school. Tegelijk wordt ook de achterliggende refter- en sanitaire ruimte aangepakt, de toegankelijkheid verbeterd en een aantal ruimtes geoptimaliseerd. Het voorontwerp werd besproken met en goedgekeurd door het schoolteam, de schoolraad en het schepencollege. De plannen zijn nu zo goed als klaar om in te dienen voor bouwvergunning, waarna gestart kan worden met de opmaak van het aanbestedingsdossier.

“De laatste uitbreiding van De Klimop dateert van 1995. Toen werden zelfs de plannen nog in extremis aangepast om extra klassen te voorzien.  In tussentijd is (in 2008) de speelplaats achteraan uitgebreid en hebben we recent nog de crepi vernieuwd (2017).”, zegt schepen voor onderwijs Jef Vanderoost.  

Ook in Schepdaal is de capaciteitsdruk groot. De Klimop heeft de voorbije jaren al 2 'surplus'-klasjes ingericht. Daarvoor werden ruimtes ingenomen die eigenlijk een andere bestemming hadden (zorgklas, ict-klas, levensbeschouwelijke vakken,...). In de nieuwe plannen wordt er opnieuw extra ruimte hiervoor voorzien. Schepen Vanderoost: “Het doel is niet de school nog groter te maken.  Dat zou pedagogisch en organisatorisch niet verantwoord zijn. Het doel is wel om dat beetje buffer te houden ('surplus'-klasjes) en opnieuw vakspecifieke ruimtes te hebben. “ Voor echte capaciteitsuitbreiding worden elders in de gemeente plannen ontvouwd.

In de oude conciërgewoning komt de nieuwe ingang voor bezoekers van de school, de lokalen administratie en directie en een lokaal voor muzische vorming. Dat lokaal zal dan ook gebruikt worden door de gemeentelijke academie buiten de schooluren (wijkafdeling Schepdaal). Aan de conciërgewoning wordt de nieuwe leraarskamer aangebouwd die samen met het sanitair blok de verbinding vormt met de keuken en heringerichte opengewerkte refter. 

Door de verhuis van de leraarskamer en de administratieve ruimtes, komt er in de bestaande gebouwen ruimte vrij voor de extra (vak)klassen. De huidige ingang wordt omgevormd tot berging en fietsenstalling voor bezoekers.   De plannen voorzien ook een oplossing voor de toegankelijkheid. Dankzij nieuwe liften en een loopbrug worden alle verdiepingen toegankelijk.  

“Onze hoop is natuurlijk dat ook dit project binnenkort in uitvoering kan gaan en dat het nieuwe bestuur hiervoor de nodige budgetten voorziet”, besluit schepen Vanderoost.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.