CD&V wil ook de komende zes jaar vooruit met Dilbeek. Op 14 oktober krijgt u de kans om mee te bepalen wie in de toekomst de lijnen uitzet. CD&V is kandidaat. In Dilbeek zijn we een echte beleidspartij, die in de afgelopen zes jaar en in de voorbije decennia vorm gaf aan de gemeente met talloze toekomstgerichte projecten. De weg die wij willen bewandelen is niet die van links of die van rechts maar de weg vooruit.

Verder op deze website gaan we al wat dieper in op drie belangrijke inhoudelijke pijlers die we naar voor schuiven op weg naar een Dilbeek waar iedereen mee is: welzijn, vrije tijd en mobiliteit.  Zo krijgt u al een eerste blik op onze toekomstvisie voor Dilbeek. Binnenkort maken we ook ons gedetailleerde programma bekend over alle mogelijke thema's, met heel wat concrete acties.  

Bouwen aan de toekomst van onze gemeente, daar gaan we voor. Wij willen dé Dilbeekse bruggenbouwers zijn die mensen met elkaar verbinden. Om bruggen te bouwen heb je sterke pijlers nodig: daarvoor zorgt CD&V met sterke mandatarissen nu, in het verleden en in de toekomst. En dat bouwen doen we samen. 


We hebben de voorbije periode meer dan ooit ingezet op participatietrajecten. Nog nooit werd er zoveel overlegd en samen nagedacht. De reacties van inwoners zijn soms hevig, zowel in positieve als negatieve zin. Er wordt wel eens iemand op het verkeerde been gezet of er is iemand niet tevreden dat zijn of haar persoonlijke idee of belang niet de bovenhand haalt. De uitdaging is dus om onze keuzes voor een duurzame toekomst ook heel goed uit te leggen. Ook dat engagement willen we aangaan.

Kiest u met ons voor een positieve toekomst?