De ruimtelijke ordening kleurt niet alleen het uitzicht van onze gemeente, maar bepaalt ook hoe we hier kunnen (blijven) wonen. Wij willen een actievere rol spelen in het woonbeleid en de ruimtelijke planning. Met visie sturen we privé-investeerders naar creatieve en toekomstgerichte projecten en nemen zelf actie waar nodig.

 • ontwikkelen toekomstvisie voor bebouwing in Dilbeek

 • open ruimte maximaal behouden door wonen en werken te bundelen in (woon)kernen

 • actief optreden als gemeente om het aanbod te sturen

  • gebruiken voorkooprecht en aanpakken leegstand

  • ruimte voor nieuwe woonvormen (co-housing,…) 

  • Intelligente, toekomstgerichte en multifunctionele reconversie van historische en zonevreemde gebouwen (o.a. kerkenplan, castelhof, pampoelhuis,… )

 • tijdig, actief en oplossingsgericht adviseren over (ver)bouwen

 • Betaalbaar én comfortabel wonen voor iedereen

  • verhogen aanbod kwaliteitsvolle sociale woningen

  • Kwaliteitstoets voor elk nieuwe project: Voldoende groen en speelruimte? Voldoende welzijns- en vrijetijds-voorzieningen?

De jeugd mag Dilbeek niet verlaten omdat zelfstandig wonen te duur is. Daarom: betaalbare instapwoningen & appartementen als opstap naar een volwaardige eigen woning.

Natasha Rakhovitch - Marleen Seaux - Erna Van der Auwera - Roesems