Veiligheid raakt elk van ons. Wij kiezen maximaal voor warme en preventieve maatregelen om te zorgen dat we ons veilig kunnen voelen in onze gemeente. En natuurlijk moeten we ook repressief kunnen optreden. Want onze regels zijn er om het samenleven mogelijk te maken en die verdienen dus respect, net zoals ieder van ons.

 • De buurt als veilige thuishaven

  • investeren in BIN’s (buurt-informatie-netwerken) en buurtwerking

  • de wijkwerking is de spil van de politiewerking

 • Voorkomen is beter dan genezen

  • actief inzetten op preventie (diefstal, verkeer, overlast,...)

  • veilige leefomgevingen door aangepaste infrastructuur 

 • Handhaven van onze (leef)regels, ook met hulp van technologie (camera's,...)

 • De lokale veiligheidscel/coördinator stroomlijnt de samenwerking tussen politie, brandweer, gemeentelijke teams én actieve inwoners

 • De politie is geen eiland: door samenwerking binnen en buiten de gemeente is onze ééngemeentezone een troef 

 • Realisatie van de nieuwe brandweerpost als garantie voor een snelle verbetering van de veiligheid en dienstverlening voor onze burgers én van de werkomstandigheden van het (vrijwilligers)korps

Je veilig voelen is soms een kwestie van perceptie. Als iemand zegt dat het onveilig is, zijn we geneigd dit te geloven. In wezen is Dilbeek best een veilige gemeente. Toch blijven we waakzaam én blijven we investeren zodat iedereen zich ook veilig voelt.

Gino Roesems - John Likuta