Alternatieven voor de auto moeten aantrekkelijker worden. Infrastructuur is daarvoor een degelijke basis, maar volstaat niet. We willen zorgen voor een veilige, ordelijke, duurzame verplaatsing naar school: te voet, met de fiets of met de bus. Ook voor het woon-werkverkeer mag de auto niet langer de enige oplossing zijn.

 • Veilig onderweg te voet of met de fiets

  • onderzoek fiets-oversteken voro Ninoofsesteenweg en spoorwegen
  • Ondersteuning aanleg van goed bereikbare fietssnelwegen

  • Uitwerken van schoolvervoersplannen per school - inclusief schoolstraten en een impuls voor verkeerseducatie op school

  • Creatief stfietspaden, fietsoversteekplaatsen en fietssnelwegen 

  • toegankelijk maken en houden van trage wegen

  • schoolvervoersplannen & verkeerseducatie

  • creatief stimuleren van fietsgebruik bij verenigingen en scholen

 • STOP-principe als leidraad: Veiligheid zwakke weggebruiker gaat voor op doorstroming autoverkeer

 • Invoeren en handhaven van tonnagebeperking in de woonstraten 

 • Openbaar vervoer als volwaardig alternatief

  • Realiseren van Mobipunten als knooppunten op buurtniveau voor verschillende vervoerswijzen met beveligde fietsenstallingen

  • Uitbouwen van een bus-lus tussen de dorspkernen i.s.m. De Lijn

  • Aandringen op treinstation "Schepdaal"

Koning Fiets betekent dat niet langer de auto, maar de fiets de norm wordt in het verkeer. Dat kan alleen lukken als mensen écht graag willen fietsen en dit in een fietsvriendelijke en veilige omgeving. 

Anneleen Storme - Jan Margot - Laura Detremmerie

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.