In onze gemeente van de toekomst staat de inwoner centraal: “wij zijn er voor u”, dat is het uitgangspunt. Onze diensten ondergaan vandaag een reorganisatie die net dat tot doel heeft. We gaan voor een gemeente die klaar is voor nieuwe uitdagingen en er intelligent en klantvriendelijk mee omgaat. En dat alles in cocreatie: samen met u bouwen we aan het Dilbeek van morgen.

 • Iedereen voelt zich thuis in het gemeentehuis 

  • vlotte en correcte maar ook proactieve en flexibele dienstverlening

  • Snelle reactie op vragen en vlotte bereikbaarheid

  • meer tijd is om u een warm onthaal te geven en echt op weg te helpen

  • Een betrokken gemeente laat in haar kaarten kijken: eerlijke en open communicatie

  • Structurele klantenbevragingen om de vinger aan de pols te houden
 • Dilbeek als Smart-City: technologie helpt ons om de gemeente beter te beheren

  • vereenvoudigen en digitaliseren van aanvragen en procedures 

 • Verder bouwen aan onze nieuwe manier van werken

  • Ruimte en middelen geven aan de teams om zich te ontwikkelen en hun taken te kunnen uitvoeren (opleiding, personeel, infrastructuur,…)
  • Krachten bundelen met partners om samen meer mogelijk te maken
 • Voltooien van de Kasteelhoeve, een nieuw toegankelijk archief en welzijnspoort 

 •  Cocreatie in de praktijk brengen

  • herdenken van de klassieke adviesorganen
  • thematische ad-hoc werkgroepen met burgers/lokale specialisten

Via digitaliseren of het gebruik maken van slimme technologie gaat onze gemeente echt mee met zijn tijd. “De mens” blijft daarbij centraal staan en kan op die manier ook makkelijk inspraak krijgen in het beleid.

Bernadette Van Coillie - Alfonsien Mackens