Voor ons zijn inclusie en openheid vanzelfsprekend. De diversiteit groeit en wij omarmen die als een kans. We gaan met respect in dialoog met iedereen. Hiertoe zetten we actief in op de kennis van onze taal, het Nederlands, maar ook op onze gemeenschappelijke waarden en normen. We kiezen voor een gastvrije en betrokken samenleving. Wij willen verbondenheid, en beklemtonen wat ons bindt en niet wat ons scheidt.

 • Gastvrije gemeente: we geven een warm welkom aan mensen op de vlucht en helpen hen snel deel te worden van onze samenleving

 • Positief promoten van het Nederlands

  • stimuleren en ondersteunen van scholen en verenigingen 

  • anderstalige kinderen en ouders laagdrempelig, professioneel warm en thematisch onderdompelen in de taal via de school, vereniging, handelaars, …

  • lessen Nederlands dichtbij huis ook voor gevorderden 

  • waken over Nederlandstalig karakter van de openbare ruimte

 • Dilbeek is geen eiland

  • overleg met buurgemeenten in functie van gedeelde problemen

  • Oog voor de wereld: een Europese gemeente én blijven inzetten op ontwikkelingssamenwerking en sensibilisering

In een samenleving met verschillende culturen hebben we alvast één ding gemeen: we zijn allemaal mensen die niets liever willen dan gezond & gelukkig zijn. Met deze ingesteldheid, begrijpen we elkaar snel véél beter.

Amina Lutumba - Tom De Man - Lieven Denolf