Terugdringen van het energieverbruik begint bij het bewust zijn van wat je verbruikt. Daarnaast willen we het hernieuwbare energiepotentieel ten volle benutten om tegen 2025 30% minder CO2 uit te stoten. En natuurlijk koesteren we ook de natuur die ons rest.

 •  De gemeente geeft het goede voorbeeld 

  • zonnepanelen op alle gemeentegebouwen

  • Bijna-Energie-Neutraal bouwen is onze norm 

  • versnelde omschakeling naar openbare LED-verlichting 

  • verduurzamen gemeentelijke mobiliteit

 • Wij helpen jou energie besparen en produceren

  • energiescans en groepsrenovatieprojecten

  • actief gebruiken van informatie uit thermografische luchtscan

  • onderzoek naar alternatieve energie met burgerparticipatie

  • laadpalen op openbare plaatsen

 • We koesteren onze natuur

  • versterken natuurgebieden en andere open ruimte als buffer tegen de verstedelijking

  • inzetten op dierenwelzijn (hondenlosloopweides, zwerfdierenbeleid,...)

Een groene long in je buurt, geeft zuurstof aan je leven. En dus moeten we onze natuur koesteren, niet alleen voor onszelf maar ook voor volgende generaties.

Paule Van Molle - Patrick Ledoux - Joske Meert-Raspé