Aan onze Dilbeekse schoolpoorten passeren per dag meer dan 1000 auto’s. Dit terwijl een overgroot deel van de Dilbeekse kinderen op fiets- en wandelafstand van de schoolpoort wonen. Schoolstraten, fietspaden, trage wegen en voorrang voor fietsers en voetgangers, daar gaan we voor.


De zwakke weggebruiker moet voor ons de auto voorbij steken op de weg vooruit! En dat vraagt ook aangepaste infrastructuur met goede toegankelijke voetpaden, goed onderhouden binnenwegjes en veilige fietspaden. Op vlak van wegen- en fietsinfrastructuur zijn we na jaren stilstand stilaan op kruissnelheid gekomen. Hier en daar kreeg de openbare ruimte al een echte facelift, maar er ligt nog meer werk op de plank. Zo willen we na het Masterplan Dilbeekse Kern ook de andere dorpskernen opwaarderen.

Heel wat Dilbekenaren nemen dagelijks de trein of de bus. Maar de stap naar het openbaar vervoer is in Dilbeek niet zonder hindernissen. Wij willen de parkeerproblemen aanpakken en zorgen voor veilige fietsparkings. Waarom installeren we geen Mobipunt in elke buurt? Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau: parkeerplaatsen voor autodelen, een fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Het concept kan uitgebreid worden met functies die het comfort verhogen, of andere behoeften in de buurt kunnen vervullen: lockers voor pakjes, WiFi-verbinding, fietsdeelpunt,
openbare werkplekken, enz.