Een bruisend verenigingsleven met veel zin voor initiatief: zo kennen we Dilbeek en dat willen we zo behouden. Daarom willen we meer actie vanuit het gemeentebestuur om alle vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Niet alleen subsidies voor verenigingen en evenementen, maar vooral materiële en praktische steun kunnen hier helpen. Want jeugdbeweging, sportclub, cultuur- of ouderen- of sociale vereniging,... da’s geen last maar een lust!


En een bloeiende werking steunt vaak op goede infrastructuur. Heel wat zalen, lokalen en terreinen zijn 40 jaar of ouder en hebben nood aan een grondige renovatie of zelfs een volledige vernieuwing. We zorgden de voorbije jaren al voor heel wat vernieuwingen en maakten ook al heel wat plannen die we nu ook willen realiseren. We zetten in op het delen van ruimtes om zo meer mogelijk te maken met dezelfde middelen. De dromen van verenigingen zijn voor ons niet megalomaan, maar van levensbelang om onze gemeente actief én ontspannen te houden. Op onze steun kunnen ze rekenen!

De weg vooruit naar vrije tijd voor iedereen vraagt ook meer inspanningen om alle inwoners te betrekken. We zien de buurten als ideale uitvalsbasis om nieuwe doelgroepen te betrekken en willen de drempels wegwerken die verhinderen dat sommige Dilbekenaren niet deelnemen aan ons vrijetijdsleven. Maar ook ons aanbod moeten we evalueren: waarom zorgen we in Dilbeek bijvoorbeeld niet voor een techniekacademie en creatieve maak-ruimtes?