Elke onderneming, klein of groot, landbouwer of kleine zelfstandige, is belangrijk voor onze ontwikkeling en welvaart. Dilbeek moet op een intelligente manier ruimte bieden aan initiatief. Werk is ook een belangrijke hefboom voor participatie in onze samenleving. We willen iedereen, ook minder sterke krachten, op weg zetten naar een zinvolle en aangepaste job.

 • Ondernemingsvriendelijke gemeente

  • efficiënte en proactieve dienstverlening: we zetten u op de goede weg

  • transparant overleg en vlotte informatiedoorstroming

 • Ruimte om te ondernemen 

  • reconversie van bestaande panden ipv aansnijden open ruimte

  • actief aantrekken en ondersteunen van starters en creatieve ondernemers o.a. via pop-up-ruimtes, co-workingplekken, incubatoren, …
  • we bakenen handelskernen af (bedrijvige kern): intelligente inplanting voor duurzame mobiliteit en wederzijdse versterking van activiteiten

 • Lokaal winkelen en de korte keten promoten

  • we betrekken lokale handelaars bij gemeentelijke activiteiten

  • we zetten in co-creatie met de handelaars een digitaal promotie- en spaarsysteem op om lokaal winkelen te promoten

  • We promoten de korte keten i.s.m. lokale producenten
 • Werken aan een geïntegreerd tewerkstellingsbeleid samen met gespecialiseerde partners, inclusief sociale economie

Dichtbij produceren en consumeren, dat is kiezen voor kwaliteit, een beter leefmilieu én een rijk sociaal leven. Dat lokaal ondernemerschap willen we koesteren: kleine zelfstandigen kunnen immers zorgen voor grote verbinding.

Elke Zelderloo - Sergiu Coroi