De openbare ruimte moet een plek zijn voor iedereen. Onze gemeente heeft een hele achterstand weg te werken. De inhaalbeweging is gestart met heel wat investeringen en wij schakelen graag een versnelling hoger. We moeten de ruimte niet enkel aangenaam en groen inrichten maar ook goed onderhouden!

 • Een groene én propere gemeente

  • pleiten voor statiegeld en actief optreden tegen zwerfvuil

  • Intelligente en vooruitziende aanleg en onderhoud openbaar groen

  • intergemeentelijke samenwerking voor recyclagepark, afvalophaling,... met afvalvoorkoming als leidraad en met respect voor alle woonvormen

 • Blijven investeren in onze openbare ruimte

  • openbare ruimte op maat van kind én senior 

  • een duurzaam en correct parkeerbeleid: dichtbij voor minder mobiele mensen, de overige op wandelafstand voor veilige en aangename dorpskernen

  • aandringen op een snelle herinrichting van de Ninoofsesteenweg op maat van onze gemeente

  • heraanleg van de grote verkeersassen met volwaardige fietspaden 

  • opwaarderen van al onze dorpskernen tot verkeersluwe kernen waar het aangenaam vertoeven is

  • objecteive meting van de (slechte) staat van de wegen als leidraad voor systematische onderhoudswerken 

  • uitwerken objectief voetpadenplan

We gaan voor het ‘van 8 tot 88-concept’: onze gemeente moet op maat georganiseerd zijn voor zowel een kind van 8 als een senior van 88. Dit vergt niet alleen aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimtes, maar ook de functionaliteit én de netheid ervan.

Emiel Goris - Hans Torrekens - Linda Verspecht