Het gezond financieel beleid van de voorbije jaren gaf Dilbeek ademruimte. Onze schulden werden drastisch afgebouwd, waardoor er opnieuw ruimte kwam voor broodnodige investeringen. Ook in de toekomst willen we onze gemeente financieel gezond houden en blijven investeren. Onze achterstand is immers nog lang niet weggewerkt en er wachten nog heel wat nieuwe uitdagingen!

 • Zorgen voor voldoende inkomsten

  • we werken aan een rechtvaardiger kadastraal inkomen via een lokale tax shift 

  • behoud huidige belastingsvoeten en enkel specieke  belastingen heffen als ze duurzaam gedrag stimuleren 

 • Waken over de uitgaven

  • voortdurend zoeken naar efficiëntiewinsten, samenwerking én financiële steun van partners

  • toekomstgericht investeren: een degelijke investering nu,  bespaart geld in de toekomst

 • Evenwicht bewaken

  • een primeur voor Dilbeek: wij rekenden al onze beloftes uit en onze rekening klopt! 

   • rekening gehouden met historische evoluties van uitgaven en inkomsten
   • investeren in mensen én infrastructuur
   • netto (uitgaven - inkomsten) 36 miljoen reeds geplande investeringen en 56 miljoen nieuwe investeringen
   • positieve autofinacieringsmarge in 2025

Een gezond financieel beleid is ons sluitstuk. En dus blijft ons programma niet beperkt tot beloftes. We rekenden voor u uit wat ze allemaal zouden kosten en pasten alles in een financieel meerjarenplan. Dat plan willen we met u én alle specialisten de volgende jaren verder verfijnen.

Jiska Bolhuis - Jef Vanderoost