WIJ Dilbeek is de kern van ons verhaal. Onderaan deze pagina vind je onze visietekst. Deze rode draad maken we concreet maken in ons verkiezingsprogramma en dragen we uit met onze kandidaten. Veel leesplezier!

CD&V Dilbeek vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor elke persoon. Iedere mens telt. En die mens staat niet op zich maar maakt deel uit van een gemeenschap waar we ons steentje aan willen bijdragen. Wij geloven in wij: geen ik zonder jij. We zetten ons fundamenteel af tegen elk ik-denken of wij-zij-denken. We geloven dat we elk probleem samen kunnen oplossen, door bruggen te bouwen in plaats van muren. Wij willen die Dilbeekse bruggenbouwers zijn. Wij willen bouwen vanuit vertrouwen en met een positieve blik op de toekomst en dus niet vanuit angst en onzekerheid. Wij bouwen toekomst. En dat bouwen doen we samen: participatie in alle mogelijke vormen zit gewoon in onze genen en is voor ons geen hip modeverschijnsel.

Bij het zoeken naar evenwichtige oplossingen willen we vooruit kijken naar de toekomst en investeren we voor de volgende generaties. Daarom durven we ook in vraag te stellen wat er nu is en durven veranderingen en nieuwe kansen te omarmen. En we gaan daarbij zorgzaam om met alle middelen en dus is ook duurzaamheid een vanzelfsprekende leidraad.

Dilbeek moet voor ons dynamisch zijn. Wij willen ruimte geven aan engagement en initiatief aanmoedigen. We geloven in de kracht van samenwerking en werken op maat. En dat met een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar niet iedereen heeft dezelfde veerkracht. Dus willen we elke Dilbekenaar een springplank geven. We willen hen versterken en we laten niemand vallen. Wij willen zorgen voor dat duwtje in de rug, zodat iedereen alle kansen niet alleen krijgt, maar ook grijpt.

Voor ons zijn inclusie en openheid vanzelfsprekend. We zijn niet blind voor de maatschappelijke realiteit in onze gemeente met een groeiende diversiteit. Daarom willen we met respect in dialoog gaan met iedereen en we willen die dialoog mogelijk maken door actief in te zetten op de kennis van onze taal, en dat is niet alleen letterlijk het Nederlands, maar ook de taal van onze gemeenschappelijke waarden en normen. We staan voor een gastvrije en betrokken samenleving en zoeken naar verbondenheid door de aandacht te leggen op wat ons verbindt en niet te polariseren op wat ons scheidt. Wij kiezen niet voor streng maar rechtvaardig, maar voor warm én rechtvaardig.

Wij bouwen aan de toekomst en dat doen we samen en voor elke Dilbekenaar, zonder onderscheid. Samen maken WIJ onze gemeente klaar voor morgen.