Elke Zelderloo

Advocaat | provincieraadslid | schepen voor
stedenbouwkundige vergunningen en personeel
»

Na mijn studies (Rechten en Europees en Internationaal Recht) werd ik in 1999 advocaat aan de balie van Brussel. Reeds van  jongs af had ik belangstelling voor de politiek. Misschien omdat mijn vader Georges ooit nog schepen was in Sint-Martens-Bodegem. Toen de CD&V mij in 2000 vroeg om op te komen deed ik dat met veel enthousiasme. Ik was de jongste vrouwelijke
kandidate en kreeg het vertrouwen van de kiezer.

Ik werd meteen schepen voor jeugd, cultuur, lokale economie, landbouw, toerisme, gelijke kansen en Europese zaken. Ik werd
tegelijkertijd ook verkozen tot provincieraadslid, waar ik
ondertussen 18 jaar actief ben, waaronder 3 jaar als
gedeputeerde voor Cultuur, Jeugd en Vlaams Karakter. In Dilbeek kon ik groeien in zeer verscheiden beleidsdomeinen:
de voorbije 6 jaar was ik als eerste schepen o.a. bevoegd voor Ruimtelijk Vergunningsbeleid en Personeelszaken. Eerder
zorgde ik mee voor Jeugd, Cultuur en Lokale Economie
en zette me in voor Landbouw en Middenstand.


Ik ben er fier op dat ik kon beginnen met de ombouw van het in 1999 aangekochte Castelhof tot volwaardig Jeugdcentrum. Wij willen deze Bodegemse parel behouden en verder afwerken. Ik legde toen ook de fundamenten van heel
wat acties rond lokale economie die nu eindelijk vorm krijgen.

Ik ben blij om nu samen met Jef in duo de lijst te trekken.
We brengen een sterke, vernieuwde groep samen die opnieuw het verschil wil maken in Dilbeek. Voor velen is politiek ‘horen,
zien en zwijgen’. Voor mij is het luisteren naar mensen, met hen praten en er werk van maken. We leven in een kansrijke gemeente, tussen stad en platteland. Wij koesteren de verenigingen want die brengen mensen samen en maken ons
Dilbeek warmer en bruisend. 

Er is nog werk aan de winkel, ook voor de motor van onze
samen-leving: de lokale economie. We kunnen nog beter doen met onze dienstverlening en onze infrastructuur. Tijdens de
vorige legislatuur zijn we met een inhaaloperatie begonnen, maar het werk is zeker nog niet af.