Jan De Bock

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

    Jan is reeds 40 jaar actief in het verenigingsleven in Groot-Bijgaarden en in de vrijetijdssector in Dilbeek. Hij was nauw betrokken bij de werking van Scouts De Pelgrims, zowel als hoofdleider als binnen het oudercomité. Via dat engagement raakte hij ook betrokken in de jeugdraad en jeugdinfra, later ook bij de subsidiecommissie jeugdverenigingen en CC Westrand.
    Zowel professioneel als via bestuursfuncties van o.a. vzw ‘de Rand’ en Ringtv werkt hij aan het groene en dorpse karakter van de gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel.
    Momenteel maakt Jan deel uit van de raden van bestuur van de gemeentelijke VZW’s Cultuur en Samenleven en van Sport en Gezondheid. Want voor Jan staat een rijk en divers verenigingsleven garant voor een bruisende gemeente met actieve en blije inwoners.